Επικοινωνία

Βιγλας 87, 71201 Ηράκλειο Κρήτη

Τηλέφωνο: 281 033 0085


Γεύσεις και Θέαμα Μον. ΙΚΕ

Μέσα Καρτερός

Ηράκλειο Κρήτης

Μέτοχος Εκπρόσωπος Κοτσαρίδης Γεώργιος

τηλ. 2810330085

email:info@pylivitoyri.gr